Gençlerimizin hayatlarında internet ve cep telefonu kullanımının yaygın olduğu düşünüldüğünde çoğunlukla gençlerimizde hedefsizlik, isteksizlik, saldırganlık ve suçluluk duyguların hakim olmasına sebep olmaktadır. Kötü alışkanlıkların yaygınlaşmasıyla da, bağımlılık yapıcı maddelere karşı eğilim ve kullanma oranı artmaktadır. Gençlerimiz milli ve ahlaki değerlerimizden uzak bir şekilde iyi ile kötüyü ayırt edemeyecek hale gelmektedirler. Bu proje ile amacımız, hakikatte ve fıtrattaki iyiliği öğrenmek, yaşamak ve yaşatmaya çalışmaktır.

Merak Edilenler?

Hedef Kitle

Ortaokul Öğrencileri

Eğitim Ücreti

Proje kapsamındaki tüm eğitimler ücretsizidir.

Eğitim Ortamı

Eğitimler online ve yüz yüze gerçekleştirilecektir.

Proje Konusu

Dijital ortam sınırsızdır; kendi sınırlarımıza dikkat edelim. İzcilerimizle hem izcilik yapalım hem dijital medyayı etkili kullanan ve iyiliği yayan bireyler olarak yetiştirelim.

Proje Kapsamı

Projemizde İzcilik, Sosyal Medya Kullanımı Eğitimi, Grafik Tasarım Eğitimi ve Kitap Kritiği başta olmak üzere çeşitli etkinlikler bulunmaktadır.

Proje Amacı

Ortaokul öğrencilerinin izcilik ve dijital beceriler hususunda eğitilmesi ile hem kendilerinin iyi birer vatandaş hem de çevrelerine internet ve teknolojilerini etkili, yararlı, saygılı ve bilinçli kullanarak iyiliği yayan bireyler olması amaçlanmaktadır.